Promocija

Sa ovom promocijom Startujemo otvaranje novih stranica, koje su povezane sa plasiranjem ponuda u vezi Automobila i sličnog.

Pomozite vašim učešćem i ponudama, da ove strane postignu što veći uspeh, pa čak i ako na početku nebude zadovoljavajućih rezultata.

Opišite vaše ponude što detaljnije, kako kod uspešne prodaje nebi došlo do neželjenih nesporazuma!

Svakom novom registracijom dobijate na vaš konto 5,- € bonusa.

Nazad
Za vreme promocije, sve je besplatno!