Da bi koristili naš servis besplatnog postavljanja, morate biti registrovani!

1. Vašu E-mail adresu kojom ste se kod nas registrovali

2. Vrstu vaše ponude;

a.       Aukcija

b.      Fiksna ponuda

c.       Kombinovana ponuda (aukcija i fiksno )

d.      Ponuda uz dogovor cene

e.      Oglas

3. Naslov vaše ponude

4. Detaljan opis vaše ponude

5. Maksimalno 5 fotografija ( poželjne su fotografije jasne, oštre i malo većeg formata )

6. Količina ponude (Minimalno 1 )

7. Pojedinačna cena ponude, izražena u evrima. ( Druga valuta je moguća, u opisu ponude )

8. Koliko dana da traje vaša ponuda ( maksimalno 90 dana )

9. Koliko puta da se ponuda automatski obnovi

Broj postavljenih ponuda je neograničen...

Tim EFYUcom

Pošaljite nam sledeće:
Česta pitanja: