Dogovaranje cene
Česta pitanja:
1. Aukcija Ponuda licitacijom - aukcijom
2. Fiksno Ponuda po fiksnoj ceni
3. Kombinovano Ponuda za licitaciju ili fiksno
4. Dogovor Dogovaranje cene ponude
5. Oglasi Običan oglas

  • Ponjuđač postavlja svoju ponudu i tom prilikom određuje trajanje ponude, kao i početnu cenu ponude.
  • Zainteresovani kupac ima mogućnost da predloži - ponudi neku drugu cenu, koja može da bude niža od postavljenje cene.
  • Ponjuđač dobija informaciju ponude koju može da prihvati ako hoće, tom prilikom ponuda prestaje za druge zainteresovane, zainteresovani kupac dobija obaveštenje da se ponjuđač slaže sa predlogom i šalje zainteresovanom podatke potrebne za isplatu predloženog iznosa.

Sva prava trgovanja snose kupac i pronjuđač.

Za nepoštovanje ugovora sa bilo koje strane, molimo da nas o tome obavestite. Moguće je isključenje i zabrana aktivnog korišćenja našeg sajta.

Naša "Shopaukcija" je predviđena za više jezika

kao i za više opcija i to: