Fiksno
Česta pitanja:

  • Ponjuđač postavlja svoju ponudu i tom prilikom određuje trajanje ponude, kao i cenu ponude
  • Ako zainteresovanom cena odgovara, Kupac to ptvrdjuje i ponuda istog momenta prestaje da postoji za druge zainteresovane.
  • Ponjudjač dobija automatski podatke kupca, radi stupanja u kontakt.

  • Kuipac je prema ugovoru sklopljenim sa nama, dužan je da kuplenu ponudu preuzme i isplati ponjuđaču.

  • Provizija se naplaćuje od ponjuđača nakon uspešno izlicitirane ponude.

Sva prava trgovanja snose kupac i ponjuđač.

Za nepoštovanje ugovora sa bilo koje strane, molimo da nas o tome obavestite. Moguće je isključenje i zabrana aktivnog korišćenja našeg sajta.

1. Aukcija Ponuda licitacijom - aukcijom
2. Fiksno Ponuda po fiksnoj ceni
3. Kombinovano Ponuda za licitaciju ili fiksno
4. Dogovor Dogovaranje cene ponude
5. Oglasi Običan oglas

kao i za više opcija i to:

Naša "Shopaukcija" je predviđena za više jezika