Bez fotografije

Obogatite vašu ponudu fotografijama...

Slike ostaju u sećanju i pobudjuju odma emocije kod tvojih posetioca sajta.

Imajte u vidu, da jedna fotografija kaže više od 1000 reči. Zato vodite računa da plasirate što lepše fotografije vaše ponude. Koristite uvek fotografije većeg formata. (biće automatski umanjene na maksimum).

Za slučaj da ste NENAMERNO postavili vašu ponudu BEZ slika, imate mogućnost da to ispravite na sledeći način:

1)      Ulogujte se sa vašim pristupačnim podacima ( lozinkom )

Ako ste već izašli iz prve strane korisničkog prostora, kliknite na „Moji podaci  Uprava“

2)      Kliknite na „Aktualne ponude“

3)      Kliknite na kategoriju u koju ste postavili vašu ponudu. ( Iz tehničkih razloga, kategorije su ispisane Nemački ili Engleski)...

4)      Kliknite na „kantu za otpatke“ radi brisanja pogrešno unete ponude i potvrdite sa da ILI kliknite na natpis vaše ponude

5)      Odavde (pdf stranica) postupite kao i prilikom postavljanja, sve do prostora za unos fotografija. Imajte u vidu (vidi tekst na stranici) da možete naslov i opis uneti na sledećoj strani, bez pdf formata!

6)      Odaberite fotografije sa vašeg kompjutera, sliku po sliku. PRATITE UPUTSTVO!

7)      Nakon odabira fotografija, obavezno kliknite na dugme za unošenje slika.

8)   Tek kada ste završili unošenje svih fotografija, (maksimalno 5), i kada se sličice pojave pored dugmadi, kliknite na dugme "nastavi", kako bi slike poslali na NET

Česta pitanja: