Oglasi

Naša "Shopaukcija" je predviđena za više jezika

Česta pitanja:

  • U ovoj opciji, ponjuđač postavlja svoju ponudu kao i u svakom tipičnom oglasu

  • Tom prilikom odredjuje trajanje ponude.

 

  • U ovoj opciji i samo u ovoj opciji, dozvoljeno je objaviti svoj kontaktni broj telefona. SAMO TAJ BROJ ili BROJEVE

  • Svi linkovi ka sajtu ili e-mailu, Twiteru i t.d. NISU DOZVOLJENI - Pogledajte OPK

Sva prava trgovanja snose kupac i ponjuđač.

Za nepoštovanje ugovora sa bilo koje strane, molimo da nas o tome obavestite. Moguće je isključenje i zabrana aktivnog korišćenja našeg sajta.

1. Aukcija Ponuda licitacijom - aukcijom
2. Fiksno Ponuda po fiksnoj ceni
3. Kombinovano Ponuda za licitaciju ili fiksno
4. Dogovor Dogovaranje cene ponude
5. Oglasi Običan oglas

kao i za više opcija i to: