Kako da izmenim password

 Morate biti ulogovani

Svakim zahtevom, briše se predhodna lozinka i vi dobijate automatski novu lozinku koja se većinom teško pamti.

Mnogo jednostavnije je, da sami odaberete lozinku koju koristite i u druge svrhe i koju možete lako da zapamtit

Postupite prema dole opisanom primeru.

·         Ako se nalazite na EFYUcom.rs u startnoj stranici klikniten na dugme „Start“

Ako još niste ulogovani

1.      Ulogujte se sa vašom trenutnom lozinkom

a.       Ako ste lozinku zaboravili, kliknite na „Lozinku zaboravio“

b.      Dobićete NOVU automatsku lozinku na vaš e-Mail, koju morate preko dobijenog e_maila da potvrdite.

c.       Ulogujte se

Otvara vam se nova stranica na jeziku koji ste prilikom registracije odabrali.

1.      Kliknite na prvu ikonicu na levoj strani (Srpski ili Hrvatski „Podaci registracije“)

2.      U ovom delu, možete da izmenite jezik koji ste možda greškom prijavili, kao i u donjem delu, Lozinku po vašem izboru.

3.  Unesite vašu aktualnu lozinku

                  4 Potvrdite klikom na dugme „Menjanje vaših popdataka“

                  5 Dobićete novi e-mail. Potvrdite klikom na Link

Česta pitanja: