Shop - Aukcija - Oglasi
Česta pitanja:

1. Aukcija Ponuda licitacijom - aukcijom
2. Fiksno Ponuda po fiksnoj ceni
3. Kombinovano Ponuda za licitaciju ili fiksno
4. Dogovor Dogovaranje cene ponude
5. Oglasi Običan oglas

                                                                                                                                          

Biranje opcije kao u ovom primeru.

Naša "Shopaukcija" je predviđena za više jezika kao i za više opcija i to: