Pocetna Moj prostor Nova prijava Zaboravio sam lozinku Kontakt          
Autofox-Efyucom
Shop-Auktion bei http://www.efyucom.rs/auktion/
        


Internet  aukcija:

Internet tj. Online aukcije u smislu World-Wide-Web nisu aukcije koje podležu pod aukcionarski zakon.

Svojom prijavom, korisnik priznaje i prihvata uslove korišćenja EFYUcom platforme . O eventualnim izmenama, korisnici će e-mailom biti obaveštavani.

Dozvoljena je aukcija kako novih tako i polovnih stvari. Vlasnik ponudjenog produkta garantuje postavljanjem, da produkt prodaje prema uslovima EFYUcom-a. On se obavezuje, da iznese tačne podatke o produktu. Oštećenja ili neki drugi nedostatci moraju se obavezno navesti. Prodavac se obavezuje da produkt u roku od 3 radna dana nakon uspešno završene aukcije ili prodaje, pošalje novom vlasniku, ako nije drugačije ugovoreno. Kod polovnog produkta Prodavac garantuje funkcionalnost. Izuzetak je jedino ako je u opisu produkta nedostatak tj. Neispravnost navedena.

Za kupca je korišćenje našeg portala potpuno besplatno. Prijava, ponuda i kupovina su potpuno besplatni. To važi I za prodavca. Prodavac, dobija od strane EfYUcom  5,- €. Startne finansije koja će se obračunati sa provizijom I ostalim troškovima. Ne i sa kupovinom!

Prijaviti se može svaka osoba koja je sposobna za trgovinu. Dozvoljeno je objavljivati samo u svoje ime. Svojim registrovanjem kao učesnik ( kupac ili prodavac ) za aukciju priznaju se svi uslovi učešća i aukcionarska pravila, bez ikakvih ograničenja. Usmeni dogovori nisu prihvatljivi.

EFYUcom da jedna formalno završena aukcija i uspešno završi predajom i isplatom objekta. Odgovorni su za to Prodavac i kupac. Procedura odvijanja primopredaje leži isključivo u nadležnosti prodavca / ponjudjača objekta i kupca. Samo oni odgovaraju za korekto odv ijanje primopredaje i naplate. EFYUcom u ovoj transakciji ne učestvije, već jedino može da učestvuje kao posrednik.

Prodavac se obavezuje da svoju ponudjenu robu / objek za vreme trajanja aukcije na panelu www.EFYUcom .rs proda kupcu san najvišom ponudom.

Nije dozvoljeno lično ili posredništvom na svoju robu davati ponudu. Nije dozvoljeno davati ponudu sa netačnim podatcima, posebno ne pod netačnim identitetom.

Prodavac i kupac ubavezuju se da daju istinite i tačne podatke.

Prodavac nesme da postavi u aukciju ponudu koja se kosi sa propisima ili sa pristojnošću.

Prodavac sme da postavi artikal, koji podleže obavizi dokaza, jedino unesu u opis artikla podatke o dokazu. Time u istovremeno garantiju da artikal prodaju samu uz propisani dokaz...

Oružje, municija i sl. Nesmu se postaviti za aukciju, koji su za prodaju zakonom zabranjeni, jedinouz zakonom propisanu dozvolu.

N ije dozvoljeno postaviti z aaukciju časopise koji štetno deluju ne dečije vaspitanje, čak ni uz priloženi dokaz punoletnosti.

Nije dozvoljeno postaviti za aukciju propagandni materijal koji se kosi sa propisima o državnoj bezbednosti. ( propagandni materijal zakonom nedozvoljenih organizacija ), postavljanje oznaka zabranjenih organizacija. Ovakvi artikli nesmeju se postaviti ni pod izgovorom naučno istoriskog karaktera, jer u akcijama mogu da učestvuju i osobe koji pripadaju raznim društvenim krugovima i mi nemožemo da znamo da će u aukciji učestvovati osobe sa naučno istoriskim interesiovanjem.

Sem toga, nije dozvoljeno postavljanje ponude živih bića / životinja. Mrtve životinje koje spadaju pod zakonsku zaštitu.

Nije dozvoljeno postavljatu artikle koji povredjuju autorsko pravo, kao i falsifikovana roba (piratska roba i sl.)

Nije dozvoljeno postavljanje Piratski stečene Softwere, softwere sa OEM i mp3.CD. kao i nakit-replikati

Nije dozvoljeno postavljanje pornogravskog materijala

Nije dozvoljena ponuda lekova ili opijajućih sredstava – droga

Takodje nije dozvoljeno postavljanje aukcija koje se sastoje samo iz reklama

Nije dozvoljeno postavljanje slika koji poseduju URL ( link ), tekst koji poseduje URL ( link ), bilo čiji broj telefona, faksa, e-mail adrese i  slično. Takodje se nesme postavljati bilo šta što deskriminira ili vredja eventualnog konkurenta.

Prodavac se obavezuje da što je moguće preciznije opiše uključujući i da garantuje sopstveno vlasništvo ponude.

Završena aukcija je istovetna pismenom ili usmenom kupoprodajnom ugovoru gde se obe strane obavezuju da; kupac preuzme i isplati kupljenu robu a Prodavac, da kupljenu robu isporuči prema uslovima navedenim u aukciji.

Učesnik aukcije je vezan za aukciju sve dok nije postignuta veća ponuda od strane trećeg, najduže medjutim do kraja trajanja aukcije odredjene od strane Prodavaca prilikom postavljanja.

Vreme trajanja prodaje najvećeg ponjudjača odredjuje se isključivo prema sistemu aktualnog vremena EFYUcom.rs

Nakon kraja vremena postavljenog od strane Prodavaca dolazi izmedju Prodavaca i kupca sa najvećom ponudom kupoprodajni ugovor.

Za razvoj preostalog dela trgovine izmedju prodavca i kupca važi zakon u trgovini. Prodavac i kupac regulišu razvoj, transport i plaćanje medjusobno.

 

Zaštita podataka korisnika:

Na kraju pozitivno završene aukcije, EfYUcom predaje adrese, telefone i e-mail  adrese prodavca i kupca sa najvećom ponudom. Mi šaljemo i prodavcu adresu i kontaktne podatke kupca sa najbližm ponudom najveće ponude, kako bi prodavac mogao da kontaktira i ovog zainteresovanog, za slučaj da trgovina sa kucem najveće ponude iz nekog razloga neuspe. EfYUcom garantuje da će prikupljeni podatci prilikoim registracije biti korišćeni isključivo za owaj web.

Svojom registracijom iskazujete saglasnost objavljivanja potrebnih podataka za realizaciju završne faze trgovine ( objavljivanje  o kupcu tj prodavcu )

EfYUcom nudi kupcu i prodavcu trgovačku platformu, na kojoj korisnik može da ponudi artikle, koje kupac sa najvećom ponudom nakon završetka aukcije otkupljuje.

Ef Yucom ne ne preuzima odgovornost za neometano korišćenje vašeg sajta http://www.efyucom.rsPosebno ne preuzima odgovornost neometan rad u vezi ponuda i protivponuda za. Takodje EfYUcom ne preuzima odgovornost za sinhronizovano aktualno vreme EfYUcom sa oficijelnim aktualnim vremenom. EfYUcom zadržava pravo da zbog sistemskog razloga, u izuzetnim slučajevima vreme ponude produži.

EfYUcom zadržava pravo da ponudjene artikle premesti iz hjedne u drugu kategoriju / podkategoriju.

EfYUcom ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ponude ili ponudjene artikle kao ni za ispunjavanje kupoprodaje. Pitanja u vezi ponudjenih artikala neže biti odgovorene od strane EfYUcom već isključivo od prodavca. Pitanja neće biti preuzeta od strane EfYUcom već isključivo od prodavca. Prodavac i kupac su odgovorni za sprovodjenje kupoprodaje. Kontakti se po pravilu odvijaju preko e-maila.

EfYUcom zadržava pravo da kod prekršaja ovog pravilnika / propisa prema sopstvenom mišljenju prekršitelja privremeno ili za stalno isključi ili pojedinačne ponude izbaci.

Čim dodje do promene jednog dela ovog pravilnika, Ako jedan deo ovog pravilnika postaje neaktuelan svi ostali delovi ostaju i dalje punovažeći

!!!! Kod prekršaja, mora se računati sa isključenjem !!!!


PONUDE, KOJE USKORO ISTIČU
        
 Peugeot DELOVI Pežo C..
 1,00 € Geben Sie selbst einen Preis an!
 inkl. MwSt.
 zzgl. 0.00 € Versand

 
 Mazda 323 F 1,5 2000 g..
 600,00 € Shopartikel
 inkl. MwSt.
 zzgl. 0.00 € Versand

 
 prodajem biciklo ..
 30,00 € Shopartikel
 inkl. MwSt.
 zzgl. 0.00 € Versand

 
 2005, Mercedes Benz, E..
 8.900,00 € Shopartikel
 inkl. MwSt.
 zzgl. 0.00 € Versand

 
 GOLF 2 1.6 DIZEL..
 1,00 € Geben Sie selbst einen Preis an!
 inkl. MwSt.
 zzgl. 0.00 € Versand